SrNo Name MP3
1 001-Dhartti
2 002-Itani Na
3 003-Meethe B
4 004-Naino Ma
5 005-O Jyoti
6 006-Dete Cha
7 007-Pyara Ma
8 008-Hum Kitn
9 009-O Baba A
10 010-Baba Tum
11 011-Jhalak T
12 012-Chalo Ka
13 013-Ye Mat K
14 014-Baras Ra
15 015-Khayalo
16 016-Shant Sw
17 017-Koi Beha
18 018-Jyoti Bi
19 019-Itani Kr
20 020-Mere Bab
21 021-Baba Ki
22 022-Jhoom-Jh
23 023-Utar Lu
24 024-Ye Khuda
25 025-Main Bhu
26 026-Mila Var
27 027-Mile Par
28 028-Ye Safar
29 029-Prabhu K
30 030-Sara Jah
31 031-Sukh Itn
32 032-Suni Thi
33 033-Aseem Kr
34 034-Zara Tu
35 035-Hum Hi J
36 036-Tum Se M
37 037-Zara Tu
38 038-Tum Se M
39 039-O Baba T
40 040-Mahamila
41 041-O Baba T
42 042-Vardani
43 043-Tum Jo M
44 044-Duet Pya
45 045-Pyare Ba
46 046-Duet Dil
47 047-Dil Keht
48 048-Ek Baat
49 049-Shiv Bab
50 050-Mere Pre
51 051-Jyoti Bi
52 052-Mujhe Mi
53 053-Hume Sat
54 054-Guptvesh
55 055-Jyoti Bi
56 056-Tere Roo
57 057-Kaise Ka
58 058-Tum Jais
59 059-Prabhu A
60 060-Anand Sw
61 061-Ye Jo Zi
62 062-Paigam Y
63 063-Ye Jeeva
64 064-Teri Naj
65 065-Badha Py
66 066-Paya Pya
67 067-Teri Mad
68 068-Foolon S
69 069-Aap Se P
70 070-Ghanan G
71 071-Mere Bha
72 072-Hum Kitn
73 073-O Baba M
74 074-Mujhe Py
75 075-Ek Tumhi
76 076-Hume Khu
77 077-Shiv Bab
78 078-Khel Jam
79 079-Tan Man
80 080-Dharti B
81 081-Janmo Ja
82 082-Le Lo Mu
83 083-Murli Am
84 084-My Frien
85 085-Rudra Ma
86 086-Shiv Piy
87 087-Shiv Piy
88 088-Baba Keh
89 089-Tumsa Hi
90 090-Pitashri
91 091-Sabka Pa
92 092-Suraj Ha
93 093-Baba Ki
94 094-Hume Mil
95 095-Karoke M
96 096-Karoke M
97 097-Karoke M
98 098-Dil Ka Y
99 099-Nayno Ma
100 100-Daso Dis
101 101-Aap Ka A
102 102-Welcome-
103 103-Swagatam
104 104-Mila Hum