Name link
01. AV-E-01.01.1979
02. AV-E-02.01.1979
03. AV-E-04.01.1979
04. AV-E-06.01.1979
05. AV-E-08.01.1979
06. AV-E-10.01.1979
07. AV-E-12.01.1979
08. AV-E-14.01.1979
09. AV-E-16.01.1979
10. AV-E-18.01.1979
Name link
11. AV-E-23.01.1979
12. AV-E-25.01.1979
13. AV-E-30.01.1979
14. AV-E-01.02.1979
15. AV-E-03.02.1979
16. AV-E-05.02.1979
17. AV-E-12.11.1979
18. AV-E-14.11.1979
19. AV-E-19.11.1979
20. AV-E-21.11.1979
Name link
21. AV-E-23.11.1979
22. AV-E-26.11.1979
23. AV-E-28.11.1979
24. AV-E-30.11.1979
25. AV-E-03.12.1979
26. AV-E-05.12.1979
28. AV-E-10.12.1979
29. AV-E-12.12.1979
30. AV-E-15.12.1979
31. AV-E-17.12.1979
32. AV-E-19.12.1979
33. AV-E-24.12.1979
34. AV-E-26.12.1979
35. AV-E-28.12.1979