SrNo Name MP3
1 01. Baapsaman Banne Ki Vidhi
2 02. Baap Se Sarv Sabando Ka Anubhav
3 03. Shresth Bhagya Banane Ka Adhar Aour Vidhi
4 04. Avyakt Murli Se Vishes Prernaye
5 05. Charon Subject Main Anubhav Ki Authority Kaise Bane
6 06. Sangamyug Main Karma Ka Mahatav
7 07. Karm Main Yog Ka Prayog