SrNo Name MP3
1 00-Parichay-1
2 01-Gyan Ka Anubhav & Yoga Ka Prayog
3 02-Khushi
4 03-Nirvighan Jeevan& Baba Se Milan Ka Anubhav
5 04-Ashariri Avasta
6 05-Bap Saman Farishta Stithi
7 06-Nischay Nasha Aur Nishana
8 07-Echcha Matram Avidya
9 08-Vaacha Ka Mahatva
10 09-Vairagy Vritti Se Labh
11 10-Brahman Jeevan Ki Mariyadye & Neeyam & Commentary
12 11-Prabhu Milan
13 12-Vyarth Aur Samarth Sankalp
14 13-Brahman Jeevan Ki Dinacharya