SrNo Name MP3
1 00-Parichay-3
2 01-Bhatti Ka Laksh-Vol-1
3 02-Asharire Avshatha-Vol-2
4 03-Yoga Ke Vibhinn Sthithi-Vol-3
5 04-Smriti Swaroop Vol-4
6 05-Karmyogi Kaise Bane Vol-5
7 06-Yoga Ki Vidhi
8 07-Yoga Ka Prayog Kaise Kare
9 08-Yoga Mei Ekagrata
10 09-Yoga Ke Vibhinna Prayog-1
11 10-Yoga Ke Vibhinna Prayog-2
12 11-Yoga Me Bhinna Bhinna Anubhav
13 12-Commentary-2
14 13-Bro Suraj & Rupesh-Commentary-Vol-3