SrNo Name MP3
1 00. Parichay-4
2 01. Ekagrata & Satyata Ki Shakti
3 02. Maata Jagatmata Kaise
4 03. Ruling & Controlling Power
5 04. Divya Guno Ki Dharna
6 05. Lokik & Alokik Ka Balance
7 06. Gruhaste Me Trustee
8 07. Tapasya Ka Swaroop
9 08. Hum Yoga Ko Kaise Parmarjit Kare
10 09. Sankalpa Shakti
11 10. Jeevan Me Safalata Ka Aadhar
12 11. Karmo Ki Gahan Gati
13 12. Brahman Jeevan Ki Dharnaye