SrNo Name MP3
1 01-History
2 02-Man Ekhagre Karneki Vidhi
3 03-Khushnuma Evam Safal Jeevan ka Rahasya
4 04-Parichai - Magan Awastha
5 05-Exp with Brahma Baba - 13-01-10
6 06-Murli Ka Mahatva -17-11-10
7 07- 5 Swarup Abhyas - 11-12-10
8 08-Bhartiya Sanskriti Ka Adhar - 09-06-11
9 09-Connect & Reconnect - 03-07-11
10 10-Nimit Nirmanchit Sthiti - 18-7-11
11 11-Jwala Swaroop Parivartan - 01-08-11
12 12-Sankalp Shakti Ka Prayog - 02-08-11
13 13-Jivan Mukt Sthiti - 12-11-11
14 14-Chehare va Chalan rya se Sewa - 27-04-12
15 15-Khushnuma Chehara & Chalan - 30-05-12
16 16-Vyarth Se Bachav - 20-5-12
17 17-Khushnuma Chehara & Chalan - 07-06-12
18 18-Parivartan Ka Adhar Realization - 22-06-12
19 19-Peacful Mind - 24-06-12
20 20-Tension Free Life - 09-07-12
21 21-Swamaan - 18-07-12
22 22-Karmo ki Guhya Gati - 07-08-12
23 23-Vighno Ka Samadhan - 19-08-12
24 24-Safalata Ka Adhar - 03-11-12
25 25-Yoganubhuti - 03-11-12
26 26-Experiment Rajyoga in Daily Life - 27-11-12
27 27-Dadiji ke Sath Ka Anubhav
28 28-Shresth Rajya Adhikari Ki Yogytaye
29 29. Secrets of Shrimad Bhagawad Gita
30 30. Deevali Celebrations Greetings
31 31. Diwali Message - 03-11-2013
32 32. History of BK
33 33. Parmatam Pyar
34 34. Bhartiya Sanskrit ka Adahar
35 35. Thought Power
36 36. Positive Thinking
37 37. Karma Darshan
38 38. History of BK
39 39. Power of Silence
40 40. Drama Ka Yatharth Rahsya
41 41. Man Ekhagre Karneki Vidhi