SrNo Name MP3
1 01. Ishwariy Anhubhuti
2 02. Brahman Parivar ka Vyumandal Shakti Shali Kaise Banaye
3 03. Sangamyug Main Chusti Aour Susti
4 04. Vyaktitav Main Divyata, Vyahar Main Saralta, Swachta, Pavitrata
5 05. Bapdada Ko Combine Rup Main Kaise Anubhav Karein